JP "Vodovod", Ruma
Šifra korisnika: Vaš pretplatnički broj, koji se nalazi na računu za vodu
PIN (lozinka): Četvorocifreni kod koji je takođe posebno odštampan na Vašem računu